Vài hội nghị khách hàng áp dụng Qui trình quản lý nước ao nuôi tôm Mixotrophic năm 2017

Nhằm hỗ trợ kỹ thuật quản lý nước ao nuôi thâm canh và siêu thâm canh năm 2017, Công ty Thần Vương tổ chức nhiều sự kiện thiết thực cung cấp thông tin kỹ thuật cho khách hàng.
- Cùng với nhà cung cấp Blue Aqua international- Singapore.
- Công ty bạn  Công ty TTNHH SX Giống Thủy Sản Nam Mỹ : giới thiệu qui trình tôm giống với bố mẹ không cắt mắt

* Ngày 1: 

Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm  của Qúi khách hàng đã dành thời gian, không ngại đường xa đã đến tham dự 
* Ngày 2
Để lại tin nhắn cho chúng tôi