Công ty TNHH Thần Vương: Cung cấp các giải pháp tối ưu

Với chiến lược ứng dụng các sản phẩm công nghệ tiến tiến nhằm loại bỏ kháng sinh, bên cạnh giá tôm gần tiệm cận với chi phí sản xuất là các yếu tố mà các nhà sản xuất, chế biến, doanh nghiệp và người nuôi tôm quan tâm. 
Chính vì vậy, Công ty Thần Vương đã cung cấp tới người nuôi các giải pháp về: Quy trình nuôi thâm canh Mixotrophic; Cung cấp giải pháp giải quyết nhu cầu dinh dưỡng giai đoạn đầu của tôm nuôi; Sản phẩm dinh dưỡng bổ sung thức ăn; Quản lý chất lượng môi trường ao nuôi thủy sản.

http://www.thuysanvietnam.com.vn/cong-ty-tnhh-than-vuong-cung-cap-cac-giai-phap-toi-uu-article-15819.tsvn

Để lại tin nhắn cho chúng tôi