Nhằm hỗ trợ kỹ thuật quản lý nước ao nuôi thâm canh và siêu thâm canh năm 2017, Công ty Thần Vương tổ chức nhiều sự kiện thiết thực cung cấp thông tin kỹ thuật cho khách hàng Cùng với nhà cung cấp Blue Aqua international- Singapore. Công ty bạn Công ty TTNHH SX Giống Thủy Sản Nam Mỹ : giới thiệu qui trình tôm giống với bố mẹ không cắt mắt

Vài hội nghị khách hàng áp dụng Qui trình quản lý nước ao nuôi tôm Mixotrophic năm 2017

Giải Pháp Thay Thế Khánh Sinh Trong Nuôi Trồng Thủy Sản.

AlphaGuard*L Plus thay thế kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản Đánh giá bài viết
Để lại tin nhắn cho chúng tôi