Xử lý môi trường
PRO4000X - Vi sinh xử lý ao nuôi & kiểm soát Vibrio

Ổn định màu nước, tạo màu nước đẹp do phân hủy mùn bả hữu cơ trong nước và bề mặt nền đáy ao

PRO B Waste Digester - Vi sinh xử lý bùn đáy ao mạnh mẽ

Khi hàm lượng hữu cơ trong ao mất cân bằng, các chất thải hữu cơ bao gồm xác tảo chết, vỏ tôm, phân tôm sẽ làm suy giảm chất lượng nước đáng kể, đáy ao bị tích lũy bùn và sinh khí độc.

AquaBlock plus - Lắng hữu cơ lơ lửng trong ao nuôi và ao lắng

Diện tích trao đổi ion cao và cấu trúc bề mặt xốp giúp gắn kết các loại khí độc. Giảm được mùi hôi, mùi tanh của nước ao nuôi

COMBO AG - Vi sinh thế hệ mới

Duy trì bền vững hệ sinh thái ao nuôi trên cơ sở cạnh tranh cơ chất với các vi khuẫn gây hại và tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho tảo có lợi phát triển

MINER Soil - Phục hồi năng suất sinh học của đất

Phục hồi đất trong quá trình nuôi lâu năm, môi trường nuôi bị lão hóa, cung cấp dưỡng chất cần cho sự phục hồi năng suất sinh học của đất

PRO EZ Aquaculture - Vi sinh làm sạch nước ao

Làm sạch nước ao, giải quyết lơ lững hữu cơ trong nước, giảm bớt nhu cầu oxy hóa học (COD) trong nước và hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS)

PRO EZ Waste Digester - Vi sinh xử lý bùn đáy ao mạnh mẽ

Trong ao tôm bắt đầu từ tháng thứ 2, khi hàm lượng hữu cơ trong ao mất cân bằng, các chất thải hữu cơ bao gồm xác tảo chết, vỏ tôm, phân tôm sẽ làm suy giảm chất lượng nước đáng kể, đáy ao bị tích lũy bùn và sinh khí độc.

YUCCA GRO gold - Khử khí độc thức thời, cấp cứu tôm nổi đầu

Hấp thu nhanh và gắn kết khí độc Amoniac trong ao, kiểm soát mùi hôi của nước do tảo tàn và thức ăn dư thừa bị phân hủy trong ao

Để lại tin nhắn cho chúng tôi